Öğrencimizin anaokulunda geçireceği günün başlangıcı olan zaman dilimidir. Önceden o günkü eğitim programı doğrultusunda zengin uyarıcı bir ortam haline getirilen sınıfımızda, her çocuğun farklı bir birey olarak haklarının gözetildiği, seçeneklerin sunulduğu, diğer günlerden farklı özellikler içeren bir o kadar da önceki yaşantılarla ilişki kurulabilecek bir çevre yaratmayı amaçlamaktadır. Bir eğitim öğretim günü, soru-cevap yöntemiyle günlük konularda öğrencilerle yapılan sohbetle başlar. Çocu

klara “Bugün neler yapmak istersiniz?” şeklinde soru sorarak günlük yaşamlarında neler yapmak istediklerine karar verme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için, günlük yoklamanın ardından öğrencilerin söylediklerini de göz önüne alarak günlük planın uygulamasına geçilmektedir. Bu süre günün başında yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimini kapsamaktadır.


İlk saatler serbest zaman etkinliklerine ayrılır. Bu etkinliğe çocukların hangi köşelerde oynamak istediklerini planlamalarını isteyerek başlanır. Çocuğa hangi köşede, hangi materyal yada materyallerle oynamak istediği sorulur. Çocuklar ne oynamak istediklerini söyler ve o köşelere yönelip istedikleri materyallerle oynamaya başlarlar. Bu çalışma zamanı içinde, çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurdukları, problemleri nasıl çözdükleri gözlemlenir. Sonra da problem çözme konusunda onlara yol gösterilir. Serbest zaman etkinliği ayrılan süre sona erdiğinde, çocuklara oynadıkları köşelerdeki materyalleri toplamalarını ve yerlerine yerleştirmelerini istenir.


Kahvaltıya hazırlık etkinliği İlk günden başlayarak çocukların kendilerine “bununla işim bittiğinde nereye koyacağım?” sorusunu tekrar tekrar sormasını tembih edilerek sorumluluk duyguları güçlendirilir. Çocuklara sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulamaları gerektiğini, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanmaları gerektiği açıklanır ve sıra ile tuvalet ihtiyaçlarını ve el temizliklerini yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir.
Kahvaltı etkinliği Çocuklara, dengeli beslenme ile ilgili bilgiler aktarılır. Verilen yiyecekleri ayırım yapmadan ve yeterli miktarda yemeleri gerektiği, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınmaları gerektiği açıklanır. Yemek yeme kurallarına dikkat ederek kahvaltılarını yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir.
Kahvaltı sonrası temizlik etkinliği ile çocuklara el temizliklerinin ve tuvalet gereksinmelerinin giderilmesine yardımcı olunur ve çevreyi temiz tutmaları gerektiği bildirilerek diğer etkinliğe geçilir.


Bu etkinlikte, çocukların yaratıcılığı ve estetik duyarlılığını geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu nedenle çocuklara yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyleri ve bireysel özelliklerine uygun araç ve gereçlere yer verilir. Böylece yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymaları sağlanır.
Sanat etkinliğinde , çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir.
Sanat etkinlikleri okul öncesi çocuklarının en çok ilgilendikleri ve sevdikleri etkinlikler içerisinde yer almaktadır. Sanat etkinlikleri çocukların el becerilerini geliştirmelerine olanaklar sağlar. Ayrıca bu konuda kullanılan malzeme ve araçları tanırlar. Bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın sevincini yaşarlar.
Uygulanan sanat etkinlikleri;
1-Kağıt çalışmaları (Kağıt yuvarlama, kesme, yırtma yapıştırma, katlama)
2-Boya teknikleri (Sulu boya, pastel boya, parmak boyası, keçeli kalem)
3-Artık malzemeler (kumaş, yün, kürdan, fasulye, pamuk, düğme, boncuk, pipet, kuru çay, mercimek, makarna, kibrit çöpü v.b.)


Bu etkinlik ;

1-Hikaye öncesi etkinlik
2-Hikaye anlatımı
3-Hikaye sonrası etkinlik olmak üzere üç grupta ele alınır.
1-Hikaye Öncesi Etkinlikte; Tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmeceler ve konu hakkında konuşma gibi etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinliklerin hepsine günlük eğitim programında aynı anda yer verilmez. Etkinlikler arasından birkaç tanesini seçen öğretmen, Hikaye öncesinde kullanılan tekerlemeler, parmak oyunları, şiir ve bilmeceleri yalnızca hikaye öncesinde kullanmayıp etkinliklerin geçişlerinde ve zaman zaman etkinliklerin içerisinde de kullanabilmektedir.
Tekerleme: Tekerleme öğretirken çocukların ilgisi doğrultusunda birkaç kez tekrar edilir. Çoğunlukla konularla bağlantılı tekerlemeler seçmeye özen gösterilir.
Parmak Oyunları: Genelde çocukların ilgilerini toplamak için parmak oyunları yapılır. Çocukların göz-el koordinasyonu kurmalarına, yeni kelimeler öğrenmelerine ve dinleme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olduğu için parmak oyunlarından faydalanılır. Sözcükleri ve buna bağlı hareketleri önce kendisi yapar sonra çocuklarla hep beraber yaparak etkinlik tamamlanır.
Şiir: Öğretilecek şiirlerin, kısa, basit ve anlaşılır olmasına ve birde konu ile bağlantılı olmasına dikkat edilir. Bütün çocuklara tek tek şiiri ezberletmeye çalışılmaz. Þiirler bütün sınıfa sık sık tekrar ederek öğretilir.
Bilmeceler: Çocukların neden-sonuç ilişkisini kurabilmelerini sağlaması açısından somut kavramlar seçilir. Bilmeceleri sorduktan sonra, çocuklardan gelen cevapları değerlendirilir. Bilemedikleri zaman bilmece hakkında ipuçları verilir. İpuçlarını sadece sözel olarak değil bilmece kartları kullanarak ve hareketleriyle de verilebilir. Yanlış cevapların neden yanlış olduğunu, doğru cevapların neden doğru olduğunu bilmecelerin cevaplarıyla bağlantı kurarak açıklanır.
Konu Hakkında Konuşmada ise; O gün yer verilen konu hakkında çocuklarla karşılıklı konuşmalar yapılır. Bu etkinliği yürütürken, konu analizindeki başlıklar soruya çevrilerek çocuklara sorulur. Çocukların konu hakkındaki görüşlerini alınır ve böylece çocukların konuşmalara katılımı kolaylaştırılır. Çocuklardan alınan cevaplar değerlendirilip eksikler tamamlanarak doğrular pekiştirilir. Konuyu anlatırken çeşitli araç ve gereçlerden yararlanılır. (Resimler, fotoğraflar, objeler vb.)
2- Hikaye Anlatma: Öğretmen, hikayeleri toplumsal yaşamla ilgili gerçek olaylardan seçer. Eğlendirirken bilgi vermesine ve bir toplumsal mesaj taşımasına özen gösterir. Hikaye anlatırken, hikaye kartlarından, hikaye kitabından, televizyon şeridinden, kuklalardan yararlanır.
3- Hikaye Sonrası Etkinliğinde ise; Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek için pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden bir veya birkaçı kullanılır. Çocukların hikaye sonrası etkinliklerinde, canlandıracakları karakterleri benimseyebilmeleri için müzik ile uyarıcı materyallerden (kostümler, başlıklar, maskeler, şapkalar, kuklalar vb.) yararlanılır.


Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır. Çocukların ilgisini çekmek için, eski şarkılar tekrar edilirken, sık sık yeni şarkılara da yer verilir. Çocuğun hayal gücünü uyarmasına ve duygularını ifade edebilmesi için fırsat yaratan yaratıcı hareket ve danslara da yer verilir.


Oyun programlanırken çocuğun düşüncelerini geliştirmeyi ve bunları uygun bir şekilde ifade edebilmesine, duygularını paylaşmasına yardımcı olunur. Çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun olarak oyun seçilir. Oyun yerinin özelliğine dikkat edilir ve daha sonra seçilen oyun için gerekli olan araç-gereç ve oyuncakların yeterli olup olmadığı belirlenir, eksiklikleri tamamlanır.
Çocuklara oyun öğretilirken; oyun tanıtılır, oyun hakkında bilgi verilir. Çocukların anlamadığı yerleri sormalarına fırsat verilir. Oyunda rol dağılımı yapılırken çocukların istek ve görüşleri dikkate alınır. Rol dağılımı mümkün oldukça her çocuğa eşit dağıtılır. Roller dağıtılırken çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alınır. Oyun sırasında çocukları cesaretlendirici, onlara karşı hoş görülü ve tarafsız davranışlar sergilenir. Çocuğun oyununa saygı gösterilir. Oyun oynamaları için yer, zaman ve fırsat yaratılır. Oyunlarında ürettiklerine ilgi gösterilir.
Zaman zaman yalnız, zaman zaman arkadaşlarıyla oynaması sağlanır. Çocukların oyunlarına katılarak, onlarla bir problemin çözümünü ele alarak veya deneyimleriyle ilgili tartışarak çocuklarla beraber hareket edilir.
Oyun çocuklar için, keşfetme, öğrenme, kendini ifade etme demektir. Oyun, çocukların çevresiyle ilişki kurmasına, duygu ve düşüncelerini yansıtmasına yarayan bir araçtır.
Çocuklar oyun oynarken;
1-Yetişkinleri taklit ederek onların yaşantılarını sergilerler.
2-Hayal güçlerini de katarak gerçek hayatı tanırlar.
3-Olumlu ve olumsuz duygularını yansıtırlar.
4-İnsanlarla ilişki kurmayı ve birlikte yaşamayı öğrenirler.
5-Problem çözme yetenekleri gelişir.
Oynanan oyunlar;
1-Hayali oyun (Sınıflarda bulunan ilgi köşeleri; evcilik köşesi, tahta oyuncaklar köşesi, meslek köşeleri ve bloklar ile oynanan oyunlardır.)
2-Sınırlı ve kurallı oyunlar
a-) Sakin oyun (öğretmen önderliğinde sınıf içerisinde oynanan oyunlardır)
b-) Hareketli oyunlar (öğretmen önderliğinde bahçe içerisinde oynanan oyunlardır)
c-) Dinlendirici oyunlar
Öğle Yemeği Etkinliği:
Öğle yemeğine hazırlık etkinliği
Bu etkinlikte de kahvaltı öncesi etkinliğinde olduğu gibi öğrencilerin el temizliklerinin yapılmasına rehberlik edilir.
Öğle yemeği etkinliği
Öğle yemeği için çocuklar düzenli bir şekilde yemek odasına götürülür. Kurallara uygun yemek yiyebilmelerinde onlara rehberlik edilir. Yemek yeme kurallarına uymayan çocuklara, (Yemek yerken konuşan, ayakta yemek yiyen, çatal ve bıçaklarla oynayan vb.) yemek yeme kurallarını hatırlatıp gerekli uyarılarda bulunulur. Bazı çocukların yemeklerde seçici davranmaları üzerine değişik yöntemler uygulanarak (örn. yemeğini bitirdiğinde ödüllendirilmesi, sınıfta alkışlandırılması vb.) çocukların düzenli beslenmesi sağlanır. Aynı zamanda seçici olmaları da engellenir.
Öğle yemeği sonrası etkinlik
Çocuklara nasıl diş fırçalamaları gerektiği, diş fırçalarken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır ve uygulamalarında yardımcı olunur. Çocukların el ve tuvalet temizliklerinin yerine getirilmesine rehberlik edilir.


Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır. Okuma-yazma çalışmalarına, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kağıt üzerinde kalem yerine pastel veya mum boya kullanılan çalışmalara geçilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, uygun kitaplardan da yararlanmaktadır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram testleri, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir. Fen ve Doğa Etkinlikleri: Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım eder; onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirir. Davranışlarını etkiler ve ilgi alanlarını genişletir. Onlara daha etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bütün sınıflarımızda düzenli olarak her ünite de deney yapılmaktadır. Öğrenciler, bu köşede kendi kendilerine uygulama olanağı bulmaları onları yaratıcığa götürmenin yanı sıra öğrenmelerini de kolaylaştırır.


Eve gidiş hazırlıkları süresinde çocuklarla, ertesi güne ilişkin bireysel planları hakkında konuşulur ve onlarla yapılacak eğitim çalışmalarının gelişmesine aktif katılımları sağlanır. Öğretmen eşliğinde çocuklar oynadıkları oyuncakları yerlerine kaldırır ve sınıfın düzenli bir biçimde bırakılmasını sağlar. Çocuklar öğretmen gözetiminde ve yardımıyla çantalarını toplayıp giysilerini giyerler. Öğretmen, servis görevlilerine ya da velilerine öğrencilerini tek tek teslim eder.


Yemek Menümüz

07.30-08.00

Okula Geliş, Temizlik ve Sağlık Kontrolü, Güne Başlama

08.00-09.00
09.00-09.15
09.15-09.45
09.45-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-12.30
12.30-13.15
13.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.30
16.30-17.15
17.15-17.45
17.45-18.30

Etkinlikler
Sıfır Atık
Göster Anlat
Fen ve Doğa